Inlämning av manus och delmaterial

Tekniska krav på annonsmaterial som ska produceras av Mitt i

Bilder/logotyper
Bilder och logotyper skall sparas med 100 linjers raster, 200 dpi i skala 100%. Rastrerade bilder sparas som EPS eller JPG, punktuppbyggda som TIFF. Streckbilder ska ha en upplösning på minst 300 dpi.
Logotyper innehållande text ska vektoriseras.

Typsnitt
Använd endast Adobes typsnitt. Andra typsnitt ersätts om ­möjligt med liknande.

Textfiler
Textfiler sparas i txt- eller rtf-format.

Öppna dokument
Vi hanterar endast idml filer exporterat från Indesign. Bifoga ev länkar

E-postadresser för lämning av annonsmaterial för produktion

Textannonser: annons@mitti.se
Information: information@mitti.se
Kyrkor- och dödsannonser: familj@mitti.se
Skolor och kurser: skolor@mitti.se
Rubrik- och serviceannonser: telesales@mitti.se
Bostadsannonser: bostad@mitti.se
Platsannonser: plats@mitti.se
Motormarknad: motor@mitti.se

Hämtning av bilder på webben

Vid hänvisning till bildmaterial på webben måste vi ha inloggningsuppgifter
(användarnamn + lösenord)