Säkerställ ditt resultat med RAM

Från 2017 erbjuder Mitt i RAM-mätningar för att våra kunder ska vara säkra på att deras annonser får önskad effekt.

RAM (Research and Analysis of Media) är ett undersöknings- och analyssystem som används för att mäta hur annonser uppfattas av läsarna samt vilken effekt de har. Tillsammans med cirka 400 tidningar, magasin och webbsajter i 14 länder, utgör Mitt i en av RAM:s samarbetspartners.

RAM-mätningen genomförs tillsammans med Mitt i:s egen läsarpanel och bygger på igenkänning. Deltagandet i läsarpanelen är frivilligt och grundas på paneldeltagarnas relation till Mitt i. Genom mätningen får kunden bland annat veta om läsaren såg annonsen, vad läsaren tyckte om annonsen, hur den påverkade läsaren samt om den kommer generera ett potentiellt köp från läsarens sida.

– Det blir allt viktigare för bolag att verifiera, värdera och utveckla sina marknadsinsatser. Genom att erbjuda RAM-mätningar kan våra kunder i detalj analysera vad som påverkar annonsens effekt, vilket därmed fungerar som ett underlag för att proaktivt förbättra framtida reklaminsatser, säger Cecilia Edlund, Försäljningschef, Lokaltidningen Mitt i.

« »