Skapa långsiktiga relationer med native annonsering

Nu utökar Mitt i sitt produkterbjudande och introducerar native annonsering, så kallad redaktionell annonsering.

Native annonsering är utformat som redaktionellt innehåll, men märkt som annonsmaterial. Genom att integrera annonsen i det övriga redaktionella materialet, tar läsaren till sig budskapen på ett naturligt sätt. Enligt undersökningar är konsumenter är 25% mer benägna att titta på en native annons, de är även 53% mer benägna att faktiskt engagera sig i annonsen på ett positivt och potentiellt lönsamt sätt.

– Vi har fått väldigt positiv respons på vår native-satsning och ser en fortsatt ökad efterfråga under 2017. Native annonseringen ger dig som företag möjlighet att lyfta önskade budskap på ett trovärdigt sätt och engagera sig i önskad målgrupp genom att använda deras tonalitet, vilket inte bara skapar en starkare relation till målgruppen utan även genererar återkommande köpare, säger Cecilia Edlund, Försäljningschef, Lokaltidningen Mitt i.

« »