Våra läsare är generellt ett tvärsnitt av befolkningen i den kommun eller stadsdel vi skriver om men vi vill särskilt lyfta fram barnfamiljerna, och de som har barnbarn. 

Två målgrupper där vi når hela 50-70% redan på ett införande.