Mitt i's logotype

Mitt i

Media · Stockholm, Sweden
Print - Mitt i Botkyrka-Salem

Print - Mitt i Botkyrka-Salem

Print (Non-module Based)
Tidningen delas ut av Postnord och når varje vecka 53 000 läsare. Upplagan är 42 431 ex.

https://mitti.se/omrade/botkyrkasalem/


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd),
Tryckt upplaga
Click the button on products to create an inquiry