Mitt i's logotype

Mitt i

Media · Stockholm, Sweden
Print - Mitt i Huddinge

Print - Mitt i Huddinge

Print (Non-module Based)
Tidningen delas ut av Posten och når varje vecka 54 000 läsare. Upplagan är 43 858 ex

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd),
Tryckt upplaga
Click the button on products to create an inquiry