Mitt i's logotype

Mitt i

Media · Stockholm, Sweden
Print - Mitt i Järfälla

Print - Mitt i Järfälla

Print (Non-module Based)
Tidningen delas ut av Posten och når varje vecka 40 000 läsare. Upplagan är 32 493 ex.


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2018:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga
Begärd placering, tillägg 25%
Click the button on products to create an inquiry