Mitt i's logotype

Mitt i

Media · Stockholm, Sweden
Print - Mitt i Lidingö

Print - Mitt i Lidingö

Print (Non-module Based)
Tidningen delas ut av Posten och når varje vecka 23 000 läsare. Upplagan är 21 120 ex.

https://mitti.se/omrade/lidingo/

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd),
Tryckt upplaga
Click the button on products to create an inquiry