Mitt i's logotype

Mitt i

Media · Stockholm, Sweden
Print - Mitt i Solna

Print - Mitt i Solna

Print (Non-module Based)
Tidningen delas ut av Posten och når varje vecka 34 000 läsare. Upplagan är 38 078 ex.

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd),
Tryckt upplaga
Begärd placering, tillägg 25%
Click the button on products to create an inquiry