Print - Mitt i Nacka Värmdö

Full screen

Mitt i NackaVärmdö har 72 000 läsare och delas ut av SDR med en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 59 000 ex. 

Mitt i Nacka Värmdö går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga