Full screen

Lokaltidningen Mitt i kommer ut varje helg och har vanligen måndag, utgivningsveckan, som dag för bokningsstopp. Ladda ned vår utgivningsplan för Stockholm som PDF

Här hittar du vår utgivningsplan för Mitt i Göteborg PDF

Formats and prices