Mitt i

Print - Mitt i Botkyrka-Salem

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Tidningen delas ut av  SDR och når varje vecka 55 000 läsare. Den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 42 000 ex.

Mitt i Botkyrka går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Mitt i Salem är en lokal edition av Mitt i Botkyrka och ingår i siffrorna ovan.
https://mitti.se/omrade/botkyrkasalem/

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga