Mitt i

Print - Mitt i Bromma

name
Mitt i
Advertising Sweden

Description

Mitt i Bromma delas ut av SDR och når varje vecka 44 000 läsare. Den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 38 500 ex. Mitt i Bromma går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


https://mitti.se/omrade/bromma/


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga