Mitt i

Print - Mitt i Danderyd

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Danderyd delas ut av SDR och når varje vecka 20 000 läsare. Den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 13 000 ex.Mitt i Danderyd går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga