Mitt i

Print - Mitt i Haninge

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Haninge delas ut av Postnord  och når varje vecka 53 000 läsare. Den hushålldistribuerade upplagan är cirka 38 000 ex.

Mitt i Haninge går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga

Products

Sold by

Mitt i
Advertising Sweden

Ad specifications