Mitt i

Print - Mitt i Järfälla

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Järfälla delas ut av SDR och når varje vecka 37 000 läsare. Den hushålldistribuerade upplagan är cirka 33 000 ex.

Mitt i Järfälla går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga

Products

Sold by

Mitt i
Advertising Sweden

Ad specifications