Mitt i

Print - Mitt i Kista Tensta Rinkeby

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Kista delas ut av SDR och den hushålldistribuerade upplagan är cirka 27 000 ex. Mitt i Kista går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Mitt i Rinkeby och Mitt i Tensta är lokala editioner av Mitt i Kista och deras siffror ingår i upplagan ovan.


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga