Mitt i

Print - Mitt i Kungsholmen

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Kungsholmen delas ut av SDR och når varje vecka 40 000 läsare. Den hushålldistribuerade upplagan är cirka 37 000 ex.

Mitt i Kungsholmen går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se.


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga