Mitt i

Print - Mitt i Lidingö

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Lidingö delas ut av SDR och når varje vecka 26 000 läsare. Den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 20 500 ex.

Mitt i Lidingö går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


https://mitti.se/omrade/lidingo/


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga