Mitt i

Print - Mitt i Södermalm

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Södermalm delas ut av SDR och når varje vecka 76 000 läsare. Upplagan är 66 000 ex.

Mitt i Södermalm går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.direktpress.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga