Mitt i

Print - Mitt i Södermalm

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Tidningen delas ut av Posten och når varje vecka 80 000 läsare. Upplagan är 61 677 ex

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2019:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga

Products

Sold by

Mitt i
Advertising Sweden

Ad specifications