Mitt i

Print - Mitt i Skärholmen

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Skärholmen delas ut av SDR. Mitt i Skärholmen når varje vecka 19 000 läsare och har en hushålldistribuerad upplaga på cirka 14 500 ex.

Mitt i Skärholmen går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga