Mitt i

Print - Mitt i Sundbyberg

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Sundbyberg delas ut av SDR  och når varje vecka 25 000 läsare. Upplagan är 25 500 ex. Tidningen går också att hitta i ställ på strategiska platser i utgivningsområdet och går att läsa på pdf.direktpress.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga