Mitt i

Print - Mitt i Täby

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Täby delas ut av SDR. Mitt i Täby når varje vecka 36 000 läsare och har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 29 500 ex.

Mitt i Täby går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga