Mitt i

Print - Mitt i Tyresö

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Tyresö delas ut av Posten. Tidningen når varje vecka 26 000 läsare och har en hushålldistribuerad upplaga på cirka 20 000 ex.

Mitt i Tyresö går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.direktpress.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga