Mitt i

Print - Mitt i Upplands Väsby

name
Mitt i
Advertising Sweden
Full screen

Description

Mitt i Upplands Väsby delas ut av SDR Posten och når varje vecka 28 000 läsare. Upplagan är 20 500 ex. 

Tidningen går också att hitta i ställ på strategiska platser i utgivningsområdet och går att läsa på pdf.direktpress.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2020:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga