Visste du att det bara är en knapp femtedel av alla Stockholmare som tjänar över 50 000 kr per månad?

Visste du att Svenska Dagbladet når 16% av dessa höginkomsttagare samtidigt som en Lokaltidningen Mitt i når 55% ?

Använd en kombination av utvalda titlar ur vår portfölj för att marknadsföra din produkter eller tjänster till den här exklusiva målgruppen.