Print - Mitt i Botkyrka-Salem

Mitt i Botkyrka delas ut av  SDR och når varje vecka 54 000 läsare. Den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 42 500 ex.

Mitt i Botkyrka går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se

Mitt i Salem är en lokal edition av Mitt i Botkyrka och ingår i siffrorna ovan.

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga

Specifications