Print - Mitt i UpplandsVäsby

Mitt i Upplands Väsby delas ut av SDR och når varje vecka 30 000 läsare. Upplagan är 21 500 ex. 

Tidningen går också att hitta i ställ på strategiska platser i utgivningsområdet och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga