Print - Mitt i Vallentuna

Mitt i Vallentuna delas ut av SDR och når varje vecka 21 000 läsare. Tidningen har en upplaga på 15 000 ex.

Mitt i Vallentuna går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga