Print - Mitt i Västerort

Mitt i Västerort delas ut av SDR och har en räckvidd på 49 000 läsare. Tidningen har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 42 000 ex.

Mitt i Västerort når Vällingby, Hässelby och Spånga och går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se


Källa: Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd)Tryckt upplaga