Mitt i Mälarö delas ut av SDR och når varje vecka 19 000 läsare. 

Tidningen har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 13 000 ex. Mitt i Mälarö går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se

Räckvidd enligt Orvesto Konsument 2021 Helår. (Räckvidd). Tryckt upplaga.