Print - Mitt i Österåker/Vaxholm

Mitt i Österåker / Vaxholm delas ut av SDR. Tidningen når varje vecka 40 000 läsare och har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 25 000 ex.

Mitt i Österåker Vaxholm går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga