Sedan den 27:e februari 2021 delas Mitt i Sigtuna ut i Märsta, Rosersberg och Sigtuna. Tidningen delas av SDR med en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 20 000 ex.

Mitt i Sigtuna finns också i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se