Mitt i Tyresö delas ut av SDR. Tidningen når varje vecka 31 000 läsare och har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 20 000 ex.

Mitt i Tyresö går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på https://pdf.mitti.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga