Print - Mitt i Sollentuna

Mitt i Sollentuna delas ut av SDR och når varje vecka 39 000 läsare och har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 32 000 ex.Mitt i Sollentuna går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga