Print - Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Mitt i Söderort Farsta Sköndal delas ut av SDR. Tidningen når varje vecka 39 000 läsare och har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 27 000 ex.

Mitt i Söderort Farsta Sköndal går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga