Print - Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Annonsera i Söderort Farsta/Sköndal mest populära nyhetsmedia - Mitt i Söderort Farsta/Sköndal. I Mitt i Söderort Farsta/Sköndal hittar läsarna nyheter om det som berör och engagerar Farsta/Sköndalsborna.

Med en annons i Mitt i Söderort Farsta/Sköndal har du chansen att nå hela 39 000 läsare redan på första införandet och under en månad så är det 65 000 personer, 16-80 år, som läser Mitt i Söderort Farsta/Sköndal. Våra läsare gillar annonser!

Mitt i Söderort Farsta/Sköndal delas ut av SDR och den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 27 000 ex. Mitt i Söderort Farsta/Sköndal går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se

För mer information eller en offert avseende annonsering i Söderort Farsta/Sköndal, eller någon av våra andra titlar, använd formuläret här till höger eller ring 08 550 552 50.

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2022 Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga