Print - Mitt i Skärholmen

Mitt i Skärholmen delas ut av SDR. Mitt i Skärholmen når varje vecka 20 000 läsare och har en hushållsdistribuerad upplaga på cirka 18 000 ex.

Mitt i Skärholmen går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se


Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga