Print - Mitt i Skärholmen

Annonsera i Skärholmen mest populära nyhetsmedia - Mitt i Skärholmen. I Mitt i Skärholmen hittar läsarna nyheter om det som berör och engagerar Skärholmensborna.

Med en annons i Mitt i Skärholmen har du chansen att nå hela 13 000 läsare redan på första införandet och under en månad så är det 24 500 personer, 16-80 år, som läser Mitt i Skärholmen. Våra läsare gillar annonser!

Mitt i Skärholmen delas ut av SDR och den hushållsdistribuerade upplagan är cirka 15 000 ex. Mitt i Skärholmen går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se

För mer information eller en offert avseende annonsering i Skärholmen, eller någon av våra andra titlar, använd formuläret här till höger eller ring 08 550 552 50.

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2022 Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga