Print - Mitt i Södermalm

Mitt i Södermalm delas ut av SDR och når varje vecka 81 000 läsare. Upplagan är 66 500 ex.

Mitt i Södermalm går också att hitta i ställ på strategiska platser i området och går att läsa digitalt på pdf.mitti.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga