Mitt i Sundbyberg delas ut av SDR  och når varje vecka 30 000 läsare. Upplagan är 26 500 ex. Tidningen går också att hitta i ställ på strategiska platser i utgivningsområdet och går att läsa på pdf.mitti.se

Källa: Kantar Sifo Orvesto Konsument 2021:Helår (Räckvidd), Tryckt upplaga