Mitt i Göteborg, Edition CENTRUM

Mitt i Göteborg kommer ut i större delen av Göteborgs Stad och har en total upplaga om cirka 200 000 exemplar.

Mitt i Göteborg är editionerad och vi erbjuder dig som annonsör att annonsera i vår Centrum Edition som har en upplaga på 55 000 exemplar.

Centrum: Centrum, Majorna, Linné, Annedal, Guldheden utom områden innanför vallgraven.