OBSERVERA ATT KUNDEN
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med kraven.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för tidningstryck.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publicering.

KONTAKTA OSS:
Lokaltidningen Mitt i stockholm

Annonsbokning: 08-550 552 50
Tekniska frågor: 08-550 554 00