För att dina bilder ska bli bra i dagspress behöver de anpassas för de speciella förutsättningar som råder vid dagstidningstryck. Ta hjälp av ICC-profiler, färginstälningar och rekommendationer för att skapa de bästa bilderna. Ett inställningspaket för färginställningar och ICC-profiler finns att laddas ner, se länk nedan. Profilpaketet innehåller ICC-profiler för färg- och gråskalebilder, färginställningar till Adobes programvaror samt instruktioner. http://dagspress.se/att-producera-annonser/