HELMATERIAL (HO)
annonsen ska vara producerad i det format annonsen är bokad (bredd gånger höjd i millimeter). Inget utfall och inga skärmärken, bara satstyta.

FÄRDIGT MATERIAL (PDF-FILER) 
Ska göras enligt dagspress rekommendationer. Information samt inställningsfiler finns för nedladdning på dagspress.se

FÄRGER 
Dokumentet skall vara 4-färgsseparerat, CMYK. Svart text skall enbart vara i 100% svart (K) ej blandad CMYK.

HELTÄCKANDE YTOR 
Vi rekommenderar 215% färg. Vid mer färg än rekommenderat kan vi inte garantera att rätt färg upprätthålls.

DELMATERIAL (SÄTTNING)
Bilder/logotyper som förekommer i dokument skall sparas med 120 linjers raster (240 dpi) i skala 100%. Rastrerade bilder sparas som EPS eller JPG, punktuppbyggda som TIFF. Streckbilder skall ha en upplösning på minst 300 dpi. Logotyper innehållande text skall vektoriseras.

TYPSNITT 
Använd endast Adobes typsnitt. Andra typsnitt ersätts om möjligt med liknande.

TEXTFILER
Sparas i txt- eller rft-format.

ÖPPNA DOKUMENT 
Vi hanterar endast .idml som exporterats från Indesign.